3D model Greek Columns - Greek Pillars

3 Views
Find Similar (BETA)Purchase
Author name
3D Plus
Source
Sketchfab
Polygon Count
295,314
Release Date
2022-04-13
License
Standard
greekcorinthiandoricgreekcolumnionic-columndoricpillararchitecturegreekpillars

Asset Overview

3D model of 3 Types of Greek Columns The 3 Orders of Architecture STL (printable) 3 Greek pillars ancient Greek architecture developed into three distinct orders: the Doric, the Ionic, and the Corinthian Cột đá Hy Lạp Thức cột Hy Lạp là đặc trưng nổi bật nhất trong kiến trúc cổ điển. Không chỉ giữ vai trò quan trọng trong kết cấu mà còn tạo nên sự bề thế, uy nghi và tính thẩm mỹ cho các công trình. Trong kiến trúc cổ Hy Lạp có 3 loại thức cột chính: cột Doric, cột Lonic và cột Corinth. https://in3dplus.com/thiet-ke-3d-tao-dang-cong-nghiep-ve-mau-3d/